Energirika foder

Högpresterande mjölkkor har stora energibehov. Våmskyddat fett i pulverform är ett mycket effektivt energitillskott under hela laktationen. Tiden direkt efter kalvning är extra kritisk vad gäller energiförsörjning.

Showing all 2 results