Mineralfoder EKO

Trots att vitaminer och mineralämnen utfodras i mycket små mängder är dom ofta av helt avgörande betydelse för hälsa och välbefinnande, inte minst för dagens högpresterande mjölkkor och köttdjur. I detta sortiment finns fyra standardblandningar av mineralfoder. Därutöver finns ett stort antal kundanpassade specialblandningar. Vill Du ha offert och/eller mer information om specialblandningar som kan passa bäst i Din besättning så är Du välkommen att kontakta oss info@foderdirekt.se eller ring 018-301620 .

EKO-sortimentet är tillåtet att användas i EU-ekologisk och KRAV-certifierad djurhållning

Showing all 9 results