Mineralfoder

Trots att vitaminer och mineralämnen utfodras i mycket små mängder är dom ofta av helt avgörande betydelse för hälsa och välbefinnande, inte minst för dagens högpresterande mjölkkor och köttdjur. Hos oss på Foder Direkt hittar du fyra standardblandningar av mineralfoder. Därutöver finns ett stort antal kundanpassade specialblandningar av mineralfoder. Vill Du ha offert och/eller mer information om specialblandningar som kan passa bäst i Din besättning så är Du välkommen att kontakta oss info@foderdirekt.se eller ring 018-301620 .

Showing all 9 results