Om oss

"Efter att ha arbetat 25 år inom svenska foderindustrin startade jag 2006 mitt eget företag, Foder Direkt AB. Min förhoppning från början var att företaget skulle bli en långvarig och uppskattad affärspartner till svenska lantbrukare. Glädjande nog har detta infriats och vi har för varje år ökat försäljningen och omsättningen ligger nu på en nivå mellan 25 och 30 miljoner. Mest glädjande är att många kunder varit med ända från starten, vi känner stor tacksamhet till alla som gett oss förtroende. Per Ulvne, VD
tillhemsida01

Om Foder Direkt

Affärsidé

Direkt leverans från tillverkare till användare på gård.

Direkt tillgänglig produkt- och prisinformation på hemsidan.

Direkt beställning online på hemsidan eller per telefon, enkla rutiner.

Fokus i Foder Direkts verksamhet är ett friskt och välmående djur. En kompromisslös inställning för hög kvalité i valet av råvaror och leverantörer ska garantera bästa utbyte i form av näringsinnehåll liksom djurens förmåga att utnyttja näringen.

De flesta produkterna i Foder Direkts sortiment är avsett att användas i, eller underlätta, hemmablandning på gården. I en alltmer pressad lönsamhet för kött- och mjölkproduktion så blir det viktigt att hitta foderlösningar som bidrar till att sänka kostnader och/eller förbättra nettointäkten. Foder Direkt vill delta i den utvecklingen.

Foder Direkt låter legotillverka sina produkter hos tillverkare med ledig kapacitet och vi väljer våra leverantörer efter deras förmåga att tillhandahålla hög kvalité till rätt pris.

En liten organisation, små kostnader och hög service är Foder Direkts konkurrensfördelar.

Företagsfakta

Juridiskt namn Foder Direkt Sverige AB
Organisatinsnr. 556699-1526
Vatnr./ Momsregistreringsnr. SE556699152601
Bankgiro 5825-7346
SJV – registrering Företaget är en hos jordbruksverket registrerad foderleverantör, och står därmed under myndighetens kontroll.